Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przedsiębiorca świadczy usługi budowlane. Dokonał zakupu usługi leasingowej. Firma le-asingowa w trakcie podpisywania umowy leasingowej, jak i na fakturach użyła nieprawi-dłowego numeru NIP. Pomimo monitów ze strony podatnika firma leasingowa nie zgadza się ze zmianą numeru NIP na umowie, jak i na fakturze. Podatnik w związku z tym wysłał do firmy leasingowej notę korygującą. Firma leasingowa nie odesłała do oddziału podpi-sanej noty korygującej. Na następnej fakturze także wpisano błędny NIP. Czy mimo braku otrzymania potwierdzonej noty korygującej podatnik może odliczyć podatek VAT w deklaracji JPK VAT?

Odpowiedź

W analizowanym przypadku podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur od firmy leasingowej. W sytuacji, gdy faktury zawierają jedynie błędny numer NIP przedsiębiorcy i jeżeli na podstawie posiadanych faktur jest możliwa identyfikacja przedsiębiorcy jako nabywcy, to podatnik ma prawo do odliczenia z tych faktur podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi.

Uzasadnienie

Na wstępie przypomnijmy, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ustawodawca w sposób bardzo sformalizowany określił co powinna zawierać faktura. Czyli faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ponadto co bardzo istotne prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze.

Tym samym nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wskazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami.

W naszym przypadku bez wątpienia faktury dokumentują zdarzenia, które rzeczywiście miały miejsce. Ponadto faktury dokumentują zdarzenia związane z czynnościami opodatkowanymi. W związku z tym faktura spełnia podstawowe kryteria aby móc ją rozliczyć.

W tym jednak miejscu należy podkreślić, iż faktura musi spełniać wymagania formalne z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Jednym z podstawowych elementów jest ujęcie w niej prawidłowego numeru NIP. Z pytania wynika, iż faktury zostały wystawione na błędny NIP.

Należy podkreślić, iż jeśli faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze to elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe co do prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników decydować powinny przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe pomiędzy wskazanymi w nich podmiotami. Jeżeli więc w fakturach dokumentujących transakcje zostanie wskazany błędny NIP nabywcy, przy jednoczesnej możliwości zweryfikowania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy towaru, nie ma podstaw do kwestionowania faktur.

W związku z tym podatnikowi w opisanym przypadku przysługuje prawa do odliczenia podatku naliczonego, bowiem błąd ten nie wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego. Tego ro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.