Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

28 lutego 2012

Błędny numer PKWiU na fakturze a prawo do zwrotu VAT od materiałów budowlanych

0 1048

Chciałbym zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot VAT od materiałów budowlanych. Na wystawionych w 2011 roku fakturach jednego z dużych sklepów sieciowych zostały podane numery PKWIU z 1997 roku, a tymczasem w obowiązującym od 2011 roku wykazie materiałów jest już podana nowa klasyfikacja PKWIU. Przykładowo: na otrzymanej fakturze umywalka ma PKWiU 26.22, a w wykazie jest nr 23.42. Czy PKWIU na fakturze należy skorygować? Czy taka faktura będzie honorowana przez US?

ODPOWIEDŹ

Tak. Faktura VAT wystawiona w 2011 roku, na której podany jest symbol PKWiU z 1997 roku dołączona do wniosku o zwrot podatku VAT za materiały budowlane będzie honorowana przez urząd skarbowy.

UZASADNIENIE

W celu otrzymania zwrotu części podatku zawartego w cenie materiałów budowlanych należy złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni wniosek wraz z fakturami dokumentującymi poniesione wydatki. Stanowi o tym art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zwrot VAT jest możliwy jedynie na podstawie faktur dokumentujących nabycie materiałów budowlanych, które zostały ściśle określone w załączniku do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z 3 września 2010 roku.

Od 1 stycznia 2011 roku obowiązuje wykaz materiałów budowlanych objętych zwrotem sporządzony na podstawie klasyfikacji PKWiU z 2008 roku. Na fakturach wystawionych Panu w 2011 roku sprzedawca zamieścił symbole PKWiU z 1997 roku. Faktury te są niezbędne, aby udokumentować poniesione wydatki, ale należy również pamiętać, że wystawca faktury VAT nie ma obowiązku umieszczania symbolu PKWiU w przypadku sprzedaży towarów, czy świadczenia usług opodatkowanych stawką podstawową (obecnie 23 %).

W związku z tym, że po 30 kwietnia 2004 roku materiały budowlane opodatkowane są podstawową stawką pod...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.