Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sklep mięsny (podatnik VAT czynny) chce wydać bony dla związków zawodowych na ich realizację w swoich sklepach. Bon ma być na zakup mięsa, wędlin. Związki zawodowe potrzebują fakturę z opisem na paczki świąteczne zakup mięsa - wędlin. Rozumiem ze klient przyjdzie z bonem to ja towar muszę ująć na kasie fiskalnej więc będę miała drugą sprzedaż? Jak prawidłowo powinnam rozliczyć i wykazać w nowym JPK ?

Odpowiedź

Bon jednego przeznaczenia - obowiązek podatkowy powstaje w momencie wdrażania takiego bonu do obrotu, mimo że towary, których bon dotyczy, nie zostały jeszcze sprzedane. Sprzedaż bonów należy ująć na kasie fiskalnej z NIP nabywcy, wystawić fakturę i zaewidencjonować w ewidencji pod oznaczeniem FP. Wystawiona faktura w pliku JPK ma tylko charakter ewidencyjny i nie jest uwzględniana w strukturze wartościowo. Sprzedaż bonów zostanie wykazana na podstawie raportu okresowego z kasy fiskalnej RO.
W chwili realizacji bonu przez klienta w sklepie nie należy wydawać ponownie paragonu fiskalnego. Można wydrukować dokument niefiskalny informujący klienta o zakupionym towarze, jego wartości i sposobie zapłaty.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 pkt 43 ustawy o podatku od towarów i usług przez bon jednego przeznaczenia rozumie się bon, w  przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz  kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o  podobnym charakterze z  tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w  chwili emisji tego bonu.
Jeżeli więc  w momencie emisji bonu można określić jego miejsce opodatkowania oraz wysokość podatku VAT należnego, to mamy do czynienia z bonem jednego przeznaczenia.
W przypadku opisanym przez Czytelnika znane jest miejsce opodatkowania oraz wysokość należnego VAT. Należy zaznaczyć, że mięso i wyroby w CN ujęte są pod pozycją  1, 4, 10, 11 w załączniku nr 10 ustawy o VAT - mięso i podroby jadalne, przetwory z mięsa, tłuszcze - opodatkowane stawką 5%. Bon można zrealizować w jednym ze sklepów mięsnych Czytelnika. Zatem znane jest miejsce opodatkowania i wysokość należnego VAT, co oznacza że mamy do czynienia z bonem jednego przeznaczenia.
Opodatkowanie bonów jednego przeznaczenia określa art. 8a ustawy o VAT, w myśl którego transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez  podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy.
Faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za bon jednego przeznaczenia przyjmowany przez  dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia nie uznaje się za niezależną transakcję w  części, w  której wynagrodzenie stanowił bon.
Jeżeli transferu bonu jednego przeznaczenia dokonuje podatnik działający w  imieniu innego podatnika, uznaje się, że taki transfer stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy, dokonane przez  podatnika, w imieniu którego działa podatnik.
Wobec powyższego w przypadku bonu jednego przeznaczenia obowiązek podatkowy powstaje w momencie wdrażania takiego bonu do obrotu, mimo że towary, których bon dotyczy, nie zostały jeszcze sprzedane. Oznacza to, że powstaje również obowiązek rejestracji transakcji na kasie fiskalnej. Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 1 i ust. 3a ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalnośc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.