Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Do kiedy mogę dokonać odliczenia VAT od zakupu towarów handlowych, jeśli zapłata zaliczki i dostawa towarów nastąpiła w styczniu 2019 roku, a mój kontrahent nie przekazał mi jeszcze faktury. Co powinnam zrobić, jeśli kontrahent nie będzie chciał wystawić faktury?

Odpowiedź
Czytelnik może odliczyć VAT naliczony z otrzymanej faktury w deklaracji VAT za styczeń, luty albo  marzec 2019 r. Jeżeli jednak otrzyma fakturę w okresie późniejszym, to może skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do odliczenia tj. za styczeń 2019 roku. Odliczenie przysługuje w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia. Po tym czasie prawo do odliczenia wygasa wskutek przedawnienia.

Wystawianie faktur dotyczących  dokonanych transakcji jest obowiązkiem podatników vat, chyba że kontrahent korzysta ze zwolnienia z VAT. Jeśli strona transakcji korzysta ze zwolnienia z VAT, to Czytelniczka powinna zwrócić się z żądaniem wystawienia faktury. Jeżeli sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, to niewystawienie faktury stanowi przestępstwo skarbowe, a w przypadkach mniejszej wagi czyn ten  stanowi wykroczenie skarbowe. Zatem podlega karze grzywny.

Jeżeli kontrahent pomimo upominania nie wystawi faktury, trzeba o tym fakcie poinformować urząd skarbowy właściwy dla tego kontrahenta.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in.:

  1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
    a) nabycia towarów i usług,
    b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w ww. terminach może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Brak odliczenia również w tych terminach uprawnia podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zatem, Czytelniczka otrzymawszy fakturę za zakupiony towar mogła odliczyć VAT w miesiącu styczniu, lutym lub marcu 2019 roku. Jeżeli, odlicze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.