Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , AKTUALNOŚCI , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

13 czerwca 2018

Brak obowiązku rejestracji żłobka jako podatnik VAT czynny

0 1381

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług stąd nie ma obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do VAT.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 maja 2018 roku nr 0115-KDIT1-1.4012.163.2018.1.MM

Sytuacja Podatnika

Placówka prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej przez osobę fizyczną w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, czyli opieki „żłobkowej” (PKD 88.91.Z) oraz edukacji i opieki przedszkolnej ( PKD 85.10.Z). Firma zarejestrowana jest w CEIDG oraz, jako żłobek niepubliczny, wpisana jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie miasta na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz jako przedszkole niepubliczne wpisana jest do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Zdarzenia, które miały miejsce to fakt, że prowadzony przez osobę fizyczną, 1) nie został zarejestrowany, jako czynny podatnik podatku od towaru i usług na podstawie deklaracji zgłoszeniowej VAT R, 2) zalicza w koszty działalności gospodarczej VAT naliczony od nabywanych do celów tej działalności towarów i usług.

Wnioskodawca prowadzi działalność wyłącznie poprzez placówkę. Działalność jest w pełni zwolniona od podatku od towarów i usług.

Czy Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą tylko i wyłącznie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w zakresie edukacji i opieki przedszkolnej zgodnie z odpowiadającymi tej działalności kodami PKD, odpowiednio 88.91.Z i 85.10.Z, miał prawo nie rejestrować się jako czynny podatnik podatku VAT?

Stanowisko Dyrektora

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z ust. 3 przywołanego artykułu wynika, że podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl ust. 4 ww. artykułu, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

J...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.