Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Brak obowiązku stosowania oznaczeń „09”

Artykuły | 27 stycznia 2021 | DODATEK NR 11
0 984

W sytuacji gdy sprzedaż ww.produktów leczniczych, środków spożywczego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ujętych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych, dokonywana jest na rzecz podmiotów krajowych na terytorium Polski i nie jest objęta obowiązkiem zgłoszenia, zgodnie z art. 37av ust. 1 Prawa farmaceutycznego, to nie podlega ona w ewidencji oznaczeniu kodem GTU 09.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 14 stycznia 2021 roku, nr 0111-KDIB3-1.4012.953.2020.1.WN .

Sytuacja Podatnika

Podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Podatnik prowadzi działalność za pośrednictwem aptek własnych (prowadzonych w ramach systemu franczyzowego). W ramach prowadzonej działalności, Podatnik dokonuje sprzedaży m.in. leków oraz wyrobów medycznych.
Zasadniczo, sprzedawane przez Wnioskodawcę leki i wyroby medyczne nie są przeznaczone do wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Wnioskodawca dokonuje w głównej mierze dostaw na rzecz podmiotów krajowych (przeważnie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - pacjentów). W ramach wykonywanej działalności mogą wystąpić sytuacje, w których Wnioskodawca dokona sprzedaży produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które znajdują się w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Wykaz”), o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2011 r. Prawo farmaceutyczne („uPF”).

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia z 15 października 2019 roku Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, poza danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące dostawy leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 roku poz. 499, z późn. zm.) – oznaczenie „09”.
Dyrektor stwierdził, że kodem GTU_09 nie oznacza się dostawy każdego leku/wyrobu medycznego, ale wyłącznie dostawę produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia na podstawie art. 37av ust. 1 Prawa farmaceutycznego, tj. tych produktów, które:

  • ujęte są w Obwieszczeni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.