Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozliczenia pomiędzy Podatnikiem a podmiotem powiązanym sprecyzowane jako Korekta Rentowności, prowadzące do zapewnienia poziomu rentowności poszczególnych Spółek odpowiadającego warunkom rynkowym pozostają poza zakresem VAT. Tym samym Korekty Rentowności transakcji nie powinny być dokumentowane fakturami, a innym dokumentem księgowym, np. notą księgową.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z   19 stycznia 2022 roku, nr 0114-KDIP4-2.4012.834.2021.1.SKJ.

Sytuacja Podatnika
Podatnik - Spółka oraz B. Sp. z o.o. należą do Grupy B., grupy kapitałowej działającej na rynku automatyki domowej i Inteligentnego domu (smart home), której właścicielem jest francuski podmiot B. S.A. Spółki są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o CIT. W relacji pomiędzy Stronami Podatnik jako producent i platforma logistyczna sprzedaje produkty na rzecz B., podczas gdy B. jest dystrybutorem tych produktów na rynku polskim. W związku z tym towary są sprzedawane przez Podatnika na rzecz B. i dostarczane na terytorium Polski (tj. stanowią transakcje lokalne w Polsce). Podobnie, transakcje dokonywane pomiędzy B. a odbiorcami końcowym i są traktowane jako dostawy lokalne na terytorium Polski podlegające VAT. W ramach przyjętego modelu biznesowego Podatnik świadczy również na rzecz B. usługi o charakterze logistyczno - transportowym związane z opisanym i powyżej dostawami towarów.
Ustalenia pomiędzy Spółkami zawierają informacje o cenach początkowych towarów sprzedawanych przez Podatnika na rzecz B., które oparte są na założeniach dotyczących przewidywanej rentowności. W oparciu o Ceny Początkowe, Podatnik wystawia faktury dokumentujące sprzedaż towarów do B. Zgodnie z polityką cen transferowych Grupy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dokonywany jest okresowy przegląd rentowności w celu zapewnienia, że jej wyniki są zgodne z zasadami rynkowymi. Odnosi się do ogólnego wyniku finansowego B. na koniec roku obrotowego i uwzględnia takie elementy jak: różnice kursowe, ceny energii oraz surowców, koszty zatrudnienia, np. wzrost płacy minimalnej, zmiany rentowności w wyniku konieczności zmiany cen produktów dla odbiorców końcowych spoza Grupy z powodu np. zwiększonej konkurencji (spadek cen) lub braku konkurencji (wzrost cen) występujące nie tylko w transakcjach pomiędzy Spółkami, ale również pomiędzy Innymi podmiotami z Grupy oraz globalnie z podmiotami spoza Grupy.
W przypadku gdy analiza i kalkulacja wykaże odchylenia od rentowności poszczególnych Spółek przyjętych w ramach polityki cen transferowych, dokonywana jest tzw. „Korekta Rentowności”. Odnosi się ona do towarów sprzedawanych przez Podatnika na rzecz B. Ostateczny sposób kalkulacji cen towarów sprzedawanych przez Podatnika do B. zawiera w sobie czynniki (tj. Korektę Rentowności), które mają charakter następczy, co oznacza, że mogą być mierzone dopiero po zrealizowaniu dostawy towa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.