Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

30 kwietnia 2012

Brak paragonu przy kopii faktury a obowiązek podatkowy

203

Prowadzę sklep z artykułami dekoracyjnymi, upominkami wraz z kwiaciarnią i mam zainstalowaną kasę fiskalną. Wielu klientów po zakończonym zakupie prosi o wystawienie faktury. Postępuję w takiej sytuacji w następujący sposób: najpierw ewidencjonuję obrót na kasie a następnie wystawiam fakturę żądając od klienta oryginału paragonu, który przypinam do kopii faktury. Jednakże z powodu roztargnienia moich pracowników zdarza się, że są wystawiane faktury a nie są „podpięte” pod nie paragony. W takim przypadku wpisuję te faktury do rejestru VAT osobno i wykazuję jako „odrębny” obrót. Czy moje postępowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Nie, wystawienie faktury VAT, bez dołączenia paragonu fiskalnego do kopii nie powoduje dwukrotnego powstania obowiązku podatkowego w stosunku do tej samej transakcji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź