Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

30 kwietnia 2012

Brak paragonu przy kopii faktury a obowiązek podatkowy

0 921

Prowadzę sklep z artykułami dekoracyjnymi, upominkami wraz z kwiaciarnią i mam zainstalowaną kasę fiskalną. Wielu klientów po zakończonym zakupie prosi o wystawienie faktury. Postępuję w takiej sytuacji w następujący sposób: najpierw ewidencjonuję obrót na kasie a następnie wystawiam fakturę żądając od klienta oryginału paragonu, który przypinam do kopii faktury. Jednakże z powodu roztargnienia moich pracowników zdarza się, że są wystawiane faktury a nie są „podpięte” pod nie paragony. W takim przypadku wpisuję te faktury do rejestru VAT osobno i wykazuję jako „odrębny” obrót. Czy moje postępowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Nie, wystawienie faktury VAT, bez dołączenia paragonu fiskalnego do kopii nie powoduje dwukrotnego powstania obowiązku podatkowego w stosunku do tej samej transakcji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast sprzedaż dokonywana na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, powinna być udokumentowana fakturą VAT i zarejestrowana w ewidencji określonej w art.109 ust. 3 ustawy o VAT. Ewidencja ta powinna zawierać dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowej.

Zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, podatnicy podatku od towarów i usług prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani dokonywać ewidencji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i przy każdej sprzedaży drukować paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wydawać nabywcy oryginał wydrukowanego dokumentu.

Obowiązek wystawienia faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży wynika natomiast z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. Jednakże podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, za wyjątkiem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, które w każdym przypadku muszą być potwierdzone fakturami (art. 106 ust. 5 ustawy o VAT).

Niezależnie od powyższego, przepis art. 106 ust. 4 wskazuje na możliwość zwrócenia się klienta detalicznego z żądaniem wystawienia faktury i wówczas podatnik obowiązany jest do jej wystawienia we właściwym terminie. W takich przypadkach przepisy § 7 ust 3 rozporządzenia Mi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.