Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Brak podstaw do wystawienia faktury korekty najmu w przypadku śmierci najemcy

Artykuły | 28 sierpnia 2020 | NR 105
0 665

Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzimy działalność zwolnioną z VAT polegającą na najmie lokali socjalnych i działalność opodatkowaną stawką 23% - najem budynku gospodarczego. Co miesiąc wystawiane są faktury VAT za najem z terminem płatności do 10-tego, w chwili obecnej powzięliśmy informację, iż nasz najemca zmarł 12 lipca 2020 roku. 
•    Czy należy dokonać korekty faktury VAT za miesiąc lipiec do dnia śmierci najemcy? 
•    Jeśli tak, to w jakiej dacie powstanie prawo do uwzględnienia korekty faktury i czy konieczne jest (pomimo wiedzy, że kontrahent nie żyje) wysyłanie faktury korygującej w celu uzyskania adnotacji na pocztowym potwierdzeniu odbioru?
 

Odpowiedź

W tej sytuacji nie ma podstaw do wystawienia korekty. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru, nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 (obniżka ceny z tytułu wcześniejszej zapłaty),
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 (opusty i obniżki cen udzielone po sprzedaży),
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 (zapłata dokonana przed sprzedażą),
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
  - podatnik wystawia fakturę korygującą.

Obowiązek podatkowy z tytułu najmu/dzierżawy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy, tj. z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze (art.106i ust.3 pkt 4). 
W omawianej sprawie nie doszło do sytuacji opisanych w ww. art.106j ust.1, tym samym brak jest podstaw do korekty obrotu i kwoty podatku należnego wynikającego z faktury pierwotnej. 
Ponadto, należy zwrócić uwagę na zapis  art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania tej korekty przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania jej przez nabywcę towaru lub usługi po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podat...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.