Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Gmina przygotowując działki na sprzedaż, ponosi szereg wydatków: podział działek, operaty szacunkowe, ogłoszenia itp. Wystawiając działki na sprzedaż w formie przetargu, Gmina do końca nie jest pewna czy sprzedaż zostanie sfinalizowana czy tez nie. Działki niesprzedane mogą być wydzierżawione, oddane w wieczyste użytkowanie albo pozostać na ewidencji Gminy. Mogą również w okresach późniejszych ponownie zostać wystawione na przetarg. Czy w związku z poniesionymi kosztami odnośnie przygotowania działek na sprzedaż Gmina może odliczyć sobie podatek naliczony wynikający z faktur, jeśli nie dojdzie do sfinalizowania transakcji?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Tak, Gmina ma...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź