Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Gmina przygotowując działki na sprzedaż, ponosi szereg wydatków: podział działek, operaty szacunkowe, ogłoszenia itp. Wystawiając działki na sprzedaż w formie przetargu, Gmina do końca nie jest pewna czy sprzedaż zostanie sfinalizowana czy tez nie. Działki niesprzedane mogą być wydzierżawione, oddane w wieczyste użytkowanie albo pozostać na ewidencji Gminy. Mogą również w okresach późniejszych ponownie zostać wystawione na przetarg. Czy w związku z poniesionymi kosztami odnośnie przygotowania działek na sprzedaż Gmina może odliczyć sobie podatek naliczony wynikający z faktur, jeśli nie dojdzie do sfinalizowania transakcji?

ODPOWIEDŹ

Tak, Gmina ma prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakupy związane z przygotowaniem działek na sprzedaż. Prawo to nie zmieni się w sytuacji, gdy, z przyczyn niezależnych od Gminy, do takiej sprzedaży nie dojdzie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z pewnymi zastrzeżeniami, nieistotnymi w opisywanym przez Państwa przypadku. Cytowany przepis wskazuje na dwa warunki, które muszą być spełnione, żeby podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego: odliczenia musi dokonywać podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gminie przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku od zakupów związanych ze sprzedażą działek, gdyż w transakcji tej występuje ona jako podatnik podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że sprzedaż działek będzie podlegała opodatkowaniu (np. nie będzie to sprzedaż terenu niezabudowanego i nieprzeznaczonego pod zabudowę, którego dostawa podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług).

Organa podatkowe są zgodne co do tego, że decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opoda...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.