Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

9 września 2011

Brak sprzedaży a prawo do zwrotu VAT naliczonego

167

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT. Obecnie nie sprzedaję żadnych towarów ani usług. Zamierzam zakupić portal internetowy wart 80.000 zł netto. Przez pierwsze 3 miesiące portal nie będzie generował żadnych przychodów (nie będą sprzedawane ani usługi ani towary). Po tym czasie zamierzam za pośrednictwem portalu dokonywać sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czy w takim wypadku będę mógł odliczyć VAT z faktury dokumentującej powyższy zakup? Czy przysługuje mi prawo do zwrotu podatku?

ODPOWIEDŹ

Od faktury dokumentującej zakup portalu internetowego może Pan w całości odliczyć podatek VAT naliczony, ponieważ, tak jak Pan zaznaczył, ma on służyć w przyszłości sprzedaży opodatkowanej. Może Pan sam zadecydować o tym, czy zgodnie z art. 86 ust.19 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), kwotę podatku naliczonego przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy, czy też wystąpić o jego zwrot na podstawie art. 87 ust.5a. (UPTiU).

Z treści art.87 ust. 5a wynika, że w przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności opodatkowanych poza terytorium kraju, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. Z przepisów nie wynika wprost na czym polega umotywowanie takiego wniosku.

Często podatnicy argumentują zwrot podatku koniecznością zachowania płynności finansowej, czy też koniecznością uzyskania środków na finansowanie zakupów inwestycyjnych.

Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy może dokonać zwrotu w terminie 60 dni, pod warunkiem, że podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie:

  1. gwarancji bankowej lub ubezp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę