Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

1 czerwca 2015

Brak zapłaty jednej raty VAT a wygaśnięcie decyzji ratalnej

0 886

Naczelnik urzędu skarbowego rozłożył mi na raty zaległość z tytułu VAT. Przez nieuwagę nie zapłaciłem jednej raty i otrzymałem postanowienie o tym, że urząd podejmuje zawieszone postępowanie egzekucyjne. Faktycznie do tych zaległości VAT prowadzona była egzekucja, ale z chwilą rozłożenia na raty zawieszono tę egzekucję. Czy w związku z niezapłaceniem jednej raty urząd będzie egzekwował całą zaległość rozłożoną na raty? Czy urząd wycofa się z układu ratalnego?

ODPOWIEDŹ

Decyzja naczelnika urzędu skarbowego rozkładająca zaległości VAT na raty wyznacza nowe terminy płatności oraz kwoty VAT, odsetek, opłaty prolongacyjnej, kosztów egzekucyjnych. Jeżeli, któryś z terminów wyznaczonych w decyzji ratalnej nie zostanie dotrzymany przez Podatnika, to organ podatkowy będzie dochodził zaległości VAT z niedotrzymanego terminu wskazanego w decyzji ratalnej, co wiąże się z powrotem do pierwotnego terminu płatności i naliczeniem odsetek od pierwotnego terminu płatności do dnia zapłaty. Pozostałe raty oraz terminy wskazane w decyzji nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE

Terminy płatności VAT reguluje art. 103 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z którym, co do zasady, podatnicy obowiązani są do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne (lub kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca (kwartału) następującego po miesiącu (kwartale), w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego. Przepisy regulujące terminy płatności opisane są również w Rozdziale 4 Działu III ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 49 Ordynacji w razie wydania przez organ podatkowy decyzji o rozłożeniu zapłaty VAT na raty, now...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.