Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

3 lutego 2012

Czy czynny podatnik VAT ma obowiązek składania zerowej deklaracji VAT UE ?

156

Czy mamy obowiązek składania w US deklaracji VAT UE jeżeli deklaracja ma zerowe obroty, czyli nie prowadzimy dostaw i nabycia towarów. W roku 2009 zakupiliśmy samochód ciężarowy w Niemczech i od tego miesiąca (styczeń 2012) składamy deklaracje VAT UE kwartalnie. Czy dobrze robimy?

Zgodnie z brzmieniem art. 100 ust 3. informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, 6 i 7.

Ustęp 4. mówi, że informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy dotyczą one:

  1. transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł,

  2. transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50.000 zł,

  3. transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt. 4.

Powyższe przepis mówią, że informacja podsumowująca zawiera dane o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz usługach. Można z tego wysnuć wniosek, że podatnicy nie mają obowiązku składania "pustych" informacji podsumowujących. Nie miałoby to sensu, jeśli się weźmie pod uwagę powód ich wprowadzenia, tj. zbieranie danych w systemie VIES. Jeśli nie ma w d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę