Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

3 lutego 2012

Czy czynny podatnik VAT ma obowiązek składania zerowej deklaracji VAT UE ?

181

Czy mamy obowiązek składania w US deklaracji VAT UE jeżeli deklaracja ma zerowe obroty, czyli nie prowadzimy dostaw i nabycia towarów. W roku 2009 zakupiliśmy samochód ciężarowy w Niemczech i od tego miesiąca (styczeń 2012) składamy deklaracje VAT UE kwartalnie. Czy dobrze robimy?

Zgodnie z brzmieniem art. 100 ust 3. informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżenie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź