Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

28 lipca 2011

Czy istnieje obowiązek posiadania instrukcji inwentaryzacyjnej i kasowej

213

Biegły rewident poprosił o przedstawienie instrukcji inwentaryzacyjnej i kasowej. Czy jesteśmy zobowiązani do posiadania tych dokumentów?

Odpowiadając na to pytanie należy zwrócić uwagę na zapisy art. 4 (ust. 1 – 4) ustawy o rachunkowości, zgodnie z którymi:

1. Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątko...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź