Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

30 kwietnia 2012

Czy można odliczyć VAT z faktury za organizację akcji promocyjnej

166

Spółka handlowa, w której jestem księgową, zamierza przeprowadzić akcję promocyjną polegającą na zbieraniu przez klientów punktów za dokonanie zakupów o określonej wartości, a następnie wymianie punktów na nagrody. Akcję tę będzie prowadziła dla nas agencja reklamowa, której zadaniem będzie: przygotowanie koncepcji akcji, produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych, wybór i zakup nagród oraz dystrybucja nagród do odbiorców. Nasza spółka otrzyma na koniec jedną fakturę za całą usługę organizacji akcji promocyjnej. Czy mamy prawo do odliczenia całości VAT z tej faktury?

ODPOWIEDŹ

Aktualnie organy podatkowe nie kwestionują prawa podatników do odliczenia całego VAT naliczonego z faktury w okolicznościach opisanych w pytaniu. Sytuacja może jednak ulec zmianie, jeśli organy podatkowe, a w ślad za nimi sądy administracyjne zaczną powoływać się na niekorzystne dla podatników orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 października 2010 roku w połączonych sprawach C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK oraz Baxi Group, w którym Trybunał zakwestionował prawo do odliczenia VAT z takiej faktury u podmiotu zlecającego usługę agencji reklamowej w części odpowiadającej towarom zakupionym i wydanym przez tą agencję bezpośrednio konsumentom. Dlatego w celu zminimalizowania negatywnych skutków ewentualnej zmiany stanowisk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź