Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

10 lutego 2011

Czy PIT-11 może zostać przekazany pracownikowi drogą elektroniczną

200

Jestem księgową w spółce z o.o. Nasza spółka jako płatnik jest zobowiązana do przekazania rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) oraz imiennych informacji PIT-11 właściwym urzędom oraz pracownikom w terminach ustawowych. Spółka chcąc zrealizować ten obowiązek zamierza przekazać pracownikowi stosowną informację za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie wiadomości elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wiadomość ta ma zostać przesłana na adres elektroniczny pracownika podany przez niego specjalnie do tego celu. Czy w ten sposób spółka prawidłowo wywiąże się z powyższych obowiązków płatnika?

ODPOWIEDŹ

Chociaż organy podatkowe nie zgadzają się na taką formę przekazania pracownikowi imiennej informacji PIT-11, to jednak płatnicy chcący przekazywać je pracownikom drogą elektroniczną zyskali poparcie WSA. W jednym z wydanych niedawno wyroków sąd uznał bowiem, że przepisy prawa nie zabraniają przekazania deklaracji podatnikowi przez płatnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres podany w tym celu przez pracownika, pod warunkiem że zachowano wzór deklaracji.

Ustawodawca nałożył na płatników podatku dochodowego od osób fizycznych określone obowiązki związane ze sporządzeniem i przekazywaniem podatnikom oraz właściwym urzędom s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź