Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , GMINY I POWIATY , KASY REJESTRUJĄCE

2 stycznia 2012

Czy Urząd Miasta ma obowiązek instalowania kas rejestrujących?

296

Świadczone przez Urząd Miasta usługi w zakresie administracji publicznej, usługi na rzecz pracowników oraz dostawa nieruchomości i dzierżawa gruntów są objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Natomiast wykonywane przez Urząd inne czynności cywilnoprawne mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, pod warunkiem, że zapłata za świadczone usługi w całości nastąpi za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy.

Takie stanowisko wyraził w interpretacji nr IPTPP2/443-177/11-...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź