Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

20 kwietnia 2012

Czy wynajmowanie samochodów kontrahentom w ramach imprez integracyjnych uprawnia do pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych

170

Jestem księgową w spółce z o.o. Nasza spółka świadczy usługi w zakresie organizacji na rzecz kontrahentów rożnego rodzaju wydarzeń i imprez integracyjnych, firmowych, promocyjnych, szkoleniowych itp. oraz odpowiada za oprawę wydarzeń organizowanych przez kontrahentów (np. związanych z promowaniem ich produktów). W ramach organizacji powyższych imprez Spółka udostępnia kontrahentom samochody osobowe, wzięte w leasing operacyjny. W większości przypadków samochody te są udostępniane jako kluczowy element organizowanych wydarzeń oraz imprez integracyjnych i szkoleniowych (szkoła bezpiecznej jazdy, szkolenia z jazdy samochodem dla pracowników i klientów kontrahentów spółki, pokazy jazdy, testy z jazdy w różnych warunkach i terenie). Udostępnianie samochodów ma zatem ścisły związek z organizowanymi imprezami, a udostępnianie samochodów jest niezbędne dla ich przeprowadzenia. Udostępnianie samochodów stanowi istotny element kalkulacji ceny świadczonych przez spółkę usług związanych z organizacją takich wydarzeń. Czy w takim przypadku spółka jest uprawniona do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego od rat leasingowych w odniesieniu do samochodu osobowego udostępnianego przez spółkę kontrahentom w ww. okolicznościach?

 

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że w opisanej w pytaniu sytuacji prawo do pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych nie przysługuje. Nie jest bowiem tu spełniony warunek przeznaczenia pojazdu wyłącznie na wynajem przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Udostępnianie samochodu w ramach organizowanych imprez nie stanowi oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, ponieważ jest jedynie elementem usługi organizacji imprez. Tym samym...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź