Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jakie dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, powinny widnieć na fakturze wystawionej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę oznaczania przedsiębiorcy jest kodeks cywilny. Zgodnie z zawartym tam unormowaniem przedsiębiorca działa pod firmą. Kodeks cywilny wprowadza dwie ważne wskazówki dotyczące oznaczenia firmy. Jedna z nich dotyczy firmy osoby fizycznej i stanowi, że firma osoby fizycznej musi zawierać jej imię i nazwisko oraz dodatkowo moż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź