Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI

14 stycznia 2013

Dostawa nieruchomości nie objętej miejscowym planem zagospodarowania

195

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, dla której nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 20 grudnia 2012 roku nr IPTPP2/443-837/12-4/IR.

Sytuacja podatnika

Gmina (podatnik VAT) była właścicielem niezabudowanej nieruchomości. W dniu 29 lutego 2012 r. odbył się przetarg ustny na sprzedaż tej niezabudowanej nieruchomości. Z regulaminu przetargu wynika, że cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT 23%.

W operacie szacunkowym zostało zapisane, że ww. nieruchomość według ewidencji gruntów stanowi użytek S R IIIb (sad na gruntach ornych). Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierun...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź