Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , NIERUCHOMOŚCI , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

31 lipca 2012

Dostawa nieruchomości w celach handlowych a pierwsze zasiedlenie

220

Dostawa nieruchomości spółce w celu ich dalszej odsprzedaży stanowi pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP1-443-357/11-4/PR z 12 kwietnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która zamierzała zawrzeć umowę przedwstępną z deweloperem. Przedmiotem umowy miało być wybudowanie lokali mieszkalnych i ustanowienie odrębnej własności tych lokali. Następnie Spółka miała kupić wyodrębnione lokale mieszkalne od dewelopera i odsprzedać mieszkania ostatecznym klientom. Spółka nie zamierzała klasyfikować nabytych mieszkań jako środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z zapytaniem, czy w momencie zakupu mieszkań od dewelopera dochodzi do ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług– rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

• wybudowaniu lub

• ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby miało miejsce „pierwsze zasiedlenie” w rozumieniu powyższej normy prawnej, muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki łącznie wymienione w przywołanym przepisie. Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności opodatkowanej, a za takie można rozumieć m.in. obj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę