Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , NIERUCHOMOŚCI

2 września 2012

Dostawa nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu

195

Jestem deweloperem i zostałem zmuszony do oddania swojemu dostawcy części wybudowanych nieruchomości w zamian za niezapłacone faktury poprzez podpisanie umowy datio in solutum (świadczenia w miejsce wypełnienia). Oddane nieruchomości to domki jednorodzinne w zabudowie szeregowej o powierzchni od 120 do 150 m2 wraz z gruntem i infrastrukturą towarzyszącą (ogrodzenie, wybrukowany podjazd, ścieżki dla pieszych itp.). Czy taka transakcja podlega opodatkowaniu VAT? Jaką stawkę podatku powinienem zastosować?

ODPOWIEDŹ

Świadczenie w miejsce wypełnienia (datio in solutum) zostało uregulowane w art. 453 Kodeksu Cywilnego (KC), który mówi, że jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa.

 

1.1. Czy czynność ta podlega opodatkowaniu VAT?

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), opodatkowaniu VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art.7 ust.1 UPTiU rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

W opisanej przez Pana sytuacji d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź