Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

28 lutego 2012

Dotacja o charakterze podmiotowym zwolniona z VAT

192

Dotacja mająca na celu dofinansowanie działalności ogólnej spółki gminnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji nr IBPP3/443-972/10/PH z dnia 11 marca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Miejski Zakład Komunikacyjny jest spółką prawa handlowego, w której Gmina jest jedynym udziałowcem. Wykonuje on zadania własne Gminy polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (ar...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź