Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dostałam dotację z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy mogę odliczyć VAT naliczony na fakturach dokumentujących zakupy sfinansowane tą dotacją (komputer, samochód, wyposażenie biura)?

ODPOWIEDŹ

Nabycie przez Panią towarów w opisanej sytuacji daje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących ich zakup.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysług...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź