Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dostałam dotację z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy mogę odliczyć VAT naliczony na fakturach dokumentujących zakupy sfinansowane tą dotacją (komputer, samochód, wyposażenie biura)?

ODPOWIEDŹ

Nabycie przez Panią towarów w opisanej sytuacji daje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących ich zakup.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Podstawowym warunkiem korzystania przez podatników z prawa do odliczania podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług jest ich związek z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem, o czym stanowi wyżej cyt. art. 86 ust. 1.

Powyższe oznacza, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

W zakresie podatku VAT brak jest ograniczeń co do odliczenia podatku VAT w przypadku finansowania zakupów środkami z dotacji. Otrzymanie dotacji nie ma żadnego wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej dany zakup sfinansowany z dotacji.

Oznacza to, że jeżeli Pani, posługując się zasadą ogólną związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi, przysługuje prawo do odliczenia bądź nie (bo np. świadczy Pani usługi zwolnione z VAT albo nie jest Pani w ogóle podatnikiem VAT) - otrzymanie przez Panią dotacji nie zmienia tego prawa.

A zatem jeżeli zakupiony przez Panią towar (lub usługa) jest wykorzystywany w wykonywaniu czynności opodatkowanych – odliczenie podatku VAT przysługuje, jeś...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę