Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , TRANSPORT , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

29 maja 2012

Elektroniczny CMR uprawnia do stawki 0% w WDT

199

W sytuacji, gdy podatnik dokumentuje dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na podstawie faktury sprzedaży oraz e-CMR tj. gdy dokument przewozowy nie ma postaci dokumentu papierowego, ma prawo do zastosowania stawki VAT 0%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP4/443-698/11-2/BA z 3 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Produkuje wyroby w postaci sprzętu RTV, które następnie podlegają sprzedaży na terytorium Polski oraz do innyc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź