Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , TRANSPORT , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

29 maja 2012

Elektroniczny CMR uprawnia do stawki 0% w WDT

179

W sytuacji, gdy podatnik dokumentuje dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na podstawie faktury sprzedaży oraz e-CMR tj. gdy dokument przewozowy nie ma postaci dokumentu papierowego, ma prawo do zastosowania stawki VAT 0%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP4/443-698/11-2/BA z 3 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Produkuje wyroby w postaci sprzętu RTV, które następnie podlegają sprzedaży na terytorium Polski oraz do innych krajów Unii Europejskiej. Nabywcy wyrobów na terytorium UE podają dla tych transakcji właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Transport towarów z Polski do innych państw członkowskich jest zlecany zewnętrznym przewoźnikom i spedytorom, którzy obciążają kosztami transportu zależnie od warunków dostawy INCOTERMS sprzedawcę albo nabywcę wyrobów. W celu usprawnienia procesów logistycznych, Spółka wdraża obecnie system elektronicznego obiegu dokumentów przewozowych, tzw. system „e-CMR”. Dostęp do systemu e-CMR jest ograniczony procedurą logowania. Oznacza to, iż dostęp posiadają wyłącznie podmioty w nim zarejestrowane, przy czym procedura rejestracji dotyczy zarówno wysyłającego, przewoźnika jak i nabywcy.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie, czy prawidłowo kwalifikuje transakcję dostawy towarów jako WDT opodatkowaną stawką podatku VAT 0% na podstawie faktury sprzedaży oraz e-CMR jak również informacji z systemu e-CMR o zakończeniu transportu i odbiorze towaru tj. w sytuacji, gdy dokument przewozowy (taki jak CMR) nie ma postaci dokumentu papierowego.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zasadniczą kwestię w przedmiotowej sprawie stanowi udowodnienie faktu dostarczenia tow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę