Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Na jakie konto powinnam księgować koszt transportu materiałów przyjętych na magazyn jeśli ewidencja materiałów jest po cenie zakupu. Część materiałów z magazynu sprzedajemy, a część wydajemy na zlecenia. Do tej pory prowadziłam tylko zespół "4" - to było proste, a w tym roku wprowadzamy "4" i "5". Jeśli dam na "4" - usługi transportowe, na "5" - koszt zakupu materiałów /490 rozliczenie kosztów, to brakuje mi koncepcji jak rozliczyć te "5" na koniec miesiąca?

Zasady wyceny materiałów i towarów

Zgodnie z art. 28 ust.11 Ustawy o rachunkowości (uor). - na dzień nabycia zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Jednak zgodnie z art. 34 ust. 1 uor jednostki mogą wyceniać materiały i towary również w cenach zakupu, jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Cena zakupu to cena jak...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź