Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PROCEDURY SZCZEGÓLNE (art. 113-138) , KASY REJESTRUJĄCE

5 listopada 2012

Ewidencja na kasie fiskalnej przedpłat przy sprzedaży na aukcjach internetowych

200

Wnioskodawca, otrzymując przedpłaty z tytułu sprzedaży internetowej opodatkowanej na zasadach ogólnych ma obowiązek ewidencjonowania ich na kasie fiskalnej oraz musi na żądanie wystawić fakturę. Natomiast z tytułu sprzedaży w systemie VAT marża obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej nie wystąpi a w związku z tym, nie ma podstaw do wystawienia faktury VAT marża.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 23 sierpnia 2012 roku nr IPTPP2/443-511/12-6/KW.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej monet kolekcjonerskich, niebędących aktualnie środkami płatniczymi oraz takich, które w danym momencie są środkami płatniczymi (ale nie są zwykle używane w tym celu), w tym również monet z metali szlachetnych. Monety są kupowane od pośredników, którzy wystawiają faktury VAT ze stawką podatku 23% oraz faktury VAT marża, a także od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT w oparciu o umowę kupna – sprzedaży. Na portalach aukcyjnych Wnioskodawca wystawia propozycję sprzedaży konkretnej monety z opisem oferty, iż transakcja zostanie zrealizowana do 3 miesięcy od zakończenia licytacji, a sama aukcja jest traktowana jako zamówienie – przedsprzedaż, na poczet której przyjmuje zaliczkę w wysokości 100% wartości towaru. Przedpłaty - zaliczki otrzymane na rachunek bankowy Wnioskodawca ewidencjonuje przy pomocy kasy fiskalnej w dniu wpływu środków na konto. Dla sprzedaży opodatkowanej na zasadzie marży w kasie fiskalnej jest ewidencjonowana wartość sprzedaży brutto (łącznie z marżą) i nie jest wykazany należny podatek VAT. Na życzenie klienta jest wystawiana faktura VAT marża obejmująca całą przedpłatę - zaliczkę. Natomiast w przypadku monet pochodzących z rynku pierwotnego zakupionych od pośredników ze stawką VAT 23%, otrzymane zaliczki na poczet sprzedaży Wnioskodawca ewidencjonuje przy pomocy kasy fiskalnej w dniu wpływu środków na konto bankowe. Na życzenie klienta jest wystawiana faktura VAT, która obejmuje całą zaliczkę - przedpłatę. Sprzedaż opodatkowana stawką 23% jest ewidencjonowana w rejestrze dostaw VAT w dniu otrzymania zaliczki - przedpłaty. Sprzedaż monet - przedmiotów kolekcjonerskich w systemie faktury VAT marża spełnia definicję art.120 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy wpływ przedpłat - zaliczek na 100% wartości towaru rodzi obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej z dniem wpływu środków na rachunek bankowy w przypadku sprzedaży opodatkowanej stawką VAT 23% jak i opodatkowanej w systemie VAT marża oraz czy w dniu wpływu środków pieniężnych na życzenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy wystawić dodatkowo fakturę VAT lub fakturę VAT marża.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Natomiast według §7 ust.1 pkt 1 roz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę