Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność jednoosobową w zakresie: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. W ramach działalności prowadzę lekcje szkoleniowe z zakresu nauki gry w szachy, organizuję również obozy szkoleniowe oraz turnieje. Za swoje usługi otrzymuję od uczestników (osób fizycznych) wynagrodzenie gotówką oraz przelewem. Przychody z tego tytułu przekroczyły limit 40.000,00 zł. Czy mam obowiązek wprowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

ODPOWIEDŹ

Tak, jest Pan obowiązany do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotu w wysokości 40.000zł, chyba że może Pan korzystać ze zwolnienia z tytułu świadczenia niewielkiej liczby usług.

UZASADNIENIE

W myśl przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych niepro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź