Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

4 lipca 2011

Ewidencja składek ZUS z zeszłego roku zapłaconego w roku bieżącym

203

W zeszłym roku nie zapłaciłam ZUS od wynagrodzeń pracowników. Koszty tych składek zapisałam na „4” jako NKUP (tylko te dotyczące pracodawcy) i w rozrachunki z ZUS. W tym roku zapłaciłam już całą zaległość; jak należy zaksięgować tą wpłatę? Wpisując to na „4” już jako KUP spowoduje to, ponowne obciążenie wyniku finansowego, a moim zdaniem już nie powinno, bo miało to miejsce już w zeszłym roku.

Zgodnie z zasadą memoriałową określoną w art. 6. ust.1 ustawy o rachunkowości (UoR), w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zgodnie z tą regułą, składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę (bez względu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź