Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Ewidencja usług stomatologicznych na kasie fiskalnej

206

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej od dnia 1 maja 2011 roku nie korzystają już ze zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej, a moment rozpoczęcia ewidencji zależny jest od wielkości obrotów wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku (nr IBPP4/443-123/11/EJ).

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych (KPiR), wyłącznie wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej; w ramach umowy z NFZ jak również pacjenci prywatni (ponoszący pełną odpłatność za usługi). Z tytułu usług świadczonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podatnik osiągnął w 2009 roku obrót poniżej 40.000,00 zł, natomiast w 2010 roku obrót ten przekroczył wartość 40.000,00 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, z tego obowiązku zwolnieni są podatnicy, u których kwota obrotu z działalności wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł. Z uwagi na fakt, iż powyższe rozporządzenie zostało uchwalone w 2010 roku zdaniem Wnioskodawcy pod uwagę należy wziąć obrót osiągnięty w 2009 roku i dlatego uważa, że nie jest zobowiązany ewidencjonować obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Uzasadnienie Izby Skarbowej

Dyrektor Izby Skarbowej wskazuje, że świadcząc usługi stomatologiczne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2011 roku (...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę