Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

8 lutego 2012

Ewidencja w sprawozdaniu finansowym pobranej gotówki z banku przez właściciela

145

Prowadzę pełną księgowość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Właściciel w trakcie roku pobierał gotówkę z banku. Księgowałam to na konto środki pieniężne w drodze/należności od właściciela. Na koniec roku konto wykazało saldo debetowe. Pytanie co z tym saldem zrobić i w jaki sposób zaprezentować w sprawozdaniu finansowym?

W przypadku wypłat środków pieniężnych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, zdania na temat prezentacji w sprawozdaniu finansowym dokonanych „zaliczkowych” wypłat z zysku są podzielone. Należy pamiętać, iż zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości, sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową, a także wynik finansowy jednostki (w tym przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Tak więc, należałoby zaprezentować wypłaty z zysku zgodnie z treścią ekonomiczną tego zdarzenia gospodarczego. W mojej ocenie pobranie wypła...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę