Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy skupując złom na podstawie umowy kupna od klientów indywidualnych (kwoty 100, 200 zł), mam obowiązek od tych umów sporządzać faktury wewnętrzne i naliczać VAT należny?

ODPOWIEDŹ

Nie ma obowiązku wystawiać faktur wewnętrznych.

UZASADNIENIE

Nabycie złomu podlega opodatkowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy dokonującym dostawy jest czynny podatnik VAT, a przedmiotem dostawy nie są towary używane korzystające ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT. Nie będzie zatem podlegało opodatkowaniu nabycie złomu, w sytuacji gdy dostawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub podatnik zwolniony z VAT ze względu na wysokość osiąganego obrotu, a także gdy przedmiotem sprzedaży są przekazywane na złom zużyte maszyny i urządzenia, których dostawa korzysta ze zwolnienia jako dostawa towarów używanych.

Jeżeli dostawcą złomu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę