Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

29 marca 2011

Ewidencjonowanie kosztów po zmianie sposobu rozliczeń z ksiąg rachunkowych na księgę przychodów i rozchodów

166

Wydatki w księgach rachunkowych zaliczone do kosztów lat następnych, po przejściu w następnym roku podatkowym na księgę przychodów i rozchodów ujmuje się pod datą 1 stycznia roku.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2010 roku (nr ITPB1/415-35/10/DP)

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. W 2009 roku zdarzenia gospodarcze ewidencjonował za pomocą ksiąg handlowych. Z uwagi na fakt, iż w 2009 roku nie zostały przekroczone obroty zobowiązujące do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych za pomocą ksiąg handlowych, Wnioskodawca w 2010 roku zapisów dotyczących działalności gospodarczej dokonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ponadto w 2010 roku zamierza ujmować koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów metodą uproszczoną (kasową) (art. 22 ust 4 i 6b ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z metodą uproszczoną (kasową) wartość faktur zakupu lub innych dokumentów wystawionych w 2010 r., a:

• dotyczących całkowicie lub częściowo kosztów 2009 r. oraz

• dotyczących częściowo roku 2010 i lat następnych (np. ubezpieczenie samochodu - polisa z dnia 1 kwietnia 2010 r. obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r.) będą w całości ujmowane w kosztach, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pod datą wystawienia dokumentu - zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki faktycznie poniesione w 2009 r., których ze względu na stosowaną metodę ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów nie zaliczano do kosztów 2009 roku (art. 22 ust. 5c UPDOF). Wnioskodawca zamierza zaksięgować w całości w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pod datą 1 stycznia 2010 roku. Do kosztów uzyskania przychodów 2009 roku Wnioskodawca zaliczył tylko część dotyczącą 2009 roku, a pozostałą część dotyczącą lat następnych 2010-2013 zamierza w całości ująć w kosztach w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pod datą 1 stycznia 2010 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

• Czy w 2010 r. Wnioskodawca może zmienić metodę ujmowania kosztów z metody memoriałowej (art. 22 ust. 5 i 6 ustawy) na metodę uproszczoną (art. 22 ust. 4 i 6b ustawy)...

• Czy opisany we wniosku sposób stosowania metody uproszczonej jest poprawny i zgodny z przepisami podatkowymi,

• Czy przy zmianie metody ujmowania kosztów (z memoriałowej na uproszczoną) opisany sposób ujęcia w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę