Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie organizacji pogrzebów, zarówno na zlecenie instytucji, jak i osób fizycznych. Świadcząc takie usługi wykonuję szereg innych działań związanych z życzeniami klientów np. przygotowanie pochówku, zamówienie trumny, kwiatów itp. Czy prowadzona przeze mnie od 1.05.2011 r. ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, świadczonych usług pogrzebowych, ma obejmować wyłącznie wartość usług własnych, czy powinna również zawierać kwoty wpłat od zleceniodawców, które służą sfinansowaniu usług świadczonych przez inne podmioty, za które płacę w imieniu i na rzecz zleceniodawców.

Z wyjaśnień przedstawionych razem z zapytaniem przez Podatnika wynika, iż w ramach prowadzonej działalności zajmuje się or...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź