Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie organizacji pogrzebów, zarówno na zlecenie instytucji, jak i osób fizycznych. Świadcząc takie usługi wykonuję szereg innych działań związanych z życzeniami klientów np. przygotowanie pochówku, zamówienie trumny, kwiatów itp. Czy prowadzona przeze mnie od 1.05.2011 r. ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, świadczonych usług pogrzebowych, ma obejmować wyłącznie wartość usług własnych, czy powinna również zawierać kwoty wpłat od zleceniodawców, które służą sfinansowaniu usług świadczonych przez inne podmioty, za które płacę w imieniu i na rzecz zleceniodawców.

Z wyjaśnień przedstawionych razem z zapytaniem przez Podatnika wynika, iż w ramach prowadzonej działalności zajmuje się organizacją pogrzebów, zarówno na zlecenie instytucji, jak i osób fizycznych. Wykonanie zlecenia może obejmować szereg czynności w zależności od wymagań osoby zlecającej. W zakres takich usług mogą wchodzić różne działania: nabycie miejsca na cmentarzu pod grób, wykonanie prac murarskich, przygotowanie pochówku, zamówienie trumny i kwiatów, organizacja Mszy Świętej, transport, przeprowadzenie pogrzebu. Wymienione czynności Podatnik wykonuje samodzielnie w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa, jako własne usługi.

Nabywa również usługi obce np. murarskie. W tym zakresie zlecone czynności traktowane są jako usługi wykonywane w imieniu przedsiębiorstwa i traktowane jako obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Równocześnie realizując zlecenie, załatwia w imieniu i na rzecz zlecającego szereg czynności, które nie stanowią zakupów dla przedsiębiorstwa, lecz dla zlecenio...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź