Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę obecnie działalność gospodarczą świadcząc usługi przewozu osób i ładunków taksówką osobową, prowadzę ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej (płatnik VAT). Zamierzam rozszerzyć swoją działalność o handel detaliczny i hurtowy zabawek, akcesoriów i odzieży dla dzieci. W minionym 2010 roku, usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty obrotu w wysokości 40.000 złotych. Czy przy rozszerzeniu działalności i rozpoczęciu sprzedaży detalicznej i hurtowej zabawek, akcesoriów i odzieży dla dzieci mam obowiązek posiadania kolejnej kasy fiskalnej od początku tej działalności, czy dopiero po przekroczeniu progu obrotu w wysokości 40.000 złotych?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z tej podstawowej reguły wynika, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących dotyczy tylko takich podmiotów, które dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospod...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź