Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

2 stycznia 2012

Faktura za organizację szkolenia wystawiona przez hotel a prawo do odliczenia

152

Nasza Spółka zorganizowała dla kontrahentów szkolenie, które prowadzą pracownicy naszej firmy. Szkolenie odbyło się w hotelu w naszej miejscowości. Hotel zapewnił naszym kontrahentom nocleg i wyżywienie, a także udostępnił salę wykładową, w której odbyło się szkolenie, odpowiednie nagłośnienie i potrzebną aparaturę (rzutnik, ekran itp.). Następnie hotel wystawił na rzecz naszej firmy fakturę za usługę „organizacji szkolenia”. Czy mamy prawo do odliczenia całości podatku VAT, jaki został wykazany w fakturze, jeżeli wykonujemy wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Tak, nabycie przez Państwa Spółkę opisanej usługi organizacji szkolenia daje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej jej zakup.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podstawowym warunkiem korzystania przez podatników z prawa do odliczania podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług jest ich związek z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem, o czym stanowi wyżej cyt. art. 86 ust. 1. Powyższe oznacza, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

Usługa organizacji szkolenia, którą Państwo zakupili jest usługą kompleksową, złożoną, w skład której wchodzi szereg usług niezbędnych dla jej realizacji. W skład zakupionej przez Państwa usługi wchodzą także usługi, które nabyte osobno nie dają prawa do odliczenia podatku - są to usługi noclegowe, gastronomiczne. W opisanej przez Państwa sprawie istnieje jedno świadczenie główne – organizacja szkolenia, na które składają się inne świadczenia pomocnicze. Dlatego też nabywaną przez Państwa usługę w zakresie organizacji szkolenia można uznać za usługę kompleksową, gdzie usługę zasadniczą stanowi organizacja przedmiotowego szkolenia, zaś inne czynności składające się na usługę główną są traktowane jako usługi pomocnicze. Czynność ta powinna zostać opodatkowana w sposób jednolity, właściwy dla nadrzędnej usługi, którą jest szkolenie.

Nabycie przez Państwa usługi organizacji szkolenia daje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej zakup opisanej usługi. Wynika to z faktu, iż istnieje związek pomiędzy Państwa działalnością a wydatkami na nabycie tej usługi oraz z tego, że wykon...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę