Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

30 kwietnia 2012

Handel samochodami a prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT

176

Chcę rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie handlu używanymi samochodami osobowymi. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej będzie sprzedaż samochodów osobowych, które stanowią towar opodatkowany podatkiem akcyzowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności okolicznościach sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Prawo to przysługuje również podatnikom rozpoczynającym działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 100 000 (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

Mimo że ze zwolnienia podmiotowego mogą skorzystać zarówno podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, jak i podatnicy rozpoczynający taką działalność w trakcie roku podatkowego, nie oznacza to, że każdy podatnik może z takiego zwolnienia skorzystać. Ustawodawca przewidział bowiem sytuacje, w których ze względu na dokonywane czynności lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego jest niemożliwe.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 powołanej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011 roku, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę