Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

31 grudnia 2012

Honorarium za wykonanie zrealizowanej usługi kulturalnej a zwolnione od podatku VAT

173

Honorarium otrzymane przez indywidualnego twórcę za wykonanie usługi kulturalnej podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 16 października 2012 roku nr ITPP1/443-918/12/MS.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca, który jest twórcą ilustracji i filmu animowanego, na zamówienie Stowarzyszenia będącego instytucją kultury, zrealizował usługę kulturalną - autorskie warsztaty. Odbiorcami tej usługi byli uczniowie i studenci, a udział w zajęciach był dla uczestników bezpłatny. Usługa ta w szczególności polegała na: przygotowaniu własnej koncepcji warsztatów, przygotowaniu autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników, opracowaniu szczegółowego scenariusza zajęć i na osobistym prowadzeniu warsztatów wraz z autorskim nadzorem nad pracami uczestników. Na realizację przedmiotowych warsztatów Stowarzyszenie otrzymało dotacje. Za wykonaną usługę kulturalną, Wnioskodawca otrzymał od zamawiającego honorarium autorskie.

W związku powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy honorarium za wykonanie zrealizowanej usługi kulturalnej jest zwolnione od podatku VAT.

Odpowiedź Dyrektora izby Skarbowej

W myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

  • podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

  • indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Zwolnienie określone w powyższym przepisie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

Analizując możliwość zwolnienia świadczonych przez Wnioskodawcę usług na gruncie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ww...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę