Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka zawarła z kontrahentem z Austrii umowę na dostawę maszyn. W styczniu kontrahent sprowadził do naszej firmy, do Polski jedną maszynę z Norwegii w celu przeprowadzenia na niej prób. Towar miał wrócić do Norwegii, został więc objęty procedurą odprawy czasowej. Następnie została podjęta decyzja o wywozie maszyny do Austrii. Maszyna została dopuszczona do obrotu w Polsce i nasza spółka zapłaciła w związku z tym należności celno – podatkowe. Właścicielem maszyny jest kontrahent z Austrii. Czy naszej spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z dokumentu SAD?

ODPOWIEDŹ

Z treści pytania wynika, iż polska spółka miała być uczestnikiem transakcji łańcuchowej, w wyniku której miała nabyć maszyny od firmy z Austrii. W łańcuchu miały uczestniczyć trzy podmioty: firma z Norwegii, firma z Austrii oraz firma z Polski. Maszyny będące przedmiotem dostawy łańcuchowej miały być dostarczane bezpośrednio z Norwegii do Polski.

W styczniu sprowadzono z Norwegii do Polski jedną maszynę, która miała być poddana testom próbnym. Maszyna sprowadzona do Polski została objęta procedurą odprawy czasowej, która umożliwia czasowy przywóz towarów z kraju trzeciego przeznaczonych do powrotnego wywozu, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.

Przedmiotem procedury odprawy czasowej mogą być towary, które:

• są przeznaczone do powrotnego wywozu z kraju oraz można je zidentyfikować jako te same, które do kraju zostały sprowadzone,

• nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały przywiezione,

• są własnością podmiotu nie będącego podmiotem krajowym,

• będą użytkowane przez podmiot uprawniony, do korzystania z procedury odprawy czasowej.

Z umowy wynikało, że w sytuacji, gdyby maszyna nie spełniła wymagań technicznych i oczekiwań podatnika z Polski, miała ona zostać zwrócona do dostawcy z Norwegii. Natomiast w sytuacji uzyskania pozytywnych wyników prób, maszyna miała zostać zakupiona przez firmę polską. W tej sytuacji należałoby zamknąć procedurę odprawy czasowej i dopuścić maszynę do obrotu na terytorium Polski, a co za tym idzie uiścić cło i podatek VAT.

Przypuszczam, że z treści umowy na dostawę maszyn wynikało, że wszelkie należności celne wynikające z zaimportowania maszyny do Polski miał pokryć polski podatnik. W trakcie, gdy maszyna była objęta procedurą odprawy czasowej podjęto decyzję o jej wywozie do Austrii. Ostatecznie firma z Polski nie zakupiła przedmiotowej maszyny, nie wywieziono jej też z powrotem do Norwegii.

Uważam, że w tej sytuacji niepotrzebnie zamknięto procedurę odprawy czasowej i dopuszczono maszynę do obrotu w Polsce. Zamknięcia odprawy czasowej można było dokonać w Austrii i tam rozpoznać import towaru. Zgodnie z treścią art.36 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy towary zostaną objęte, na terytorium kraju, procedurą składu celnego, tranzytu, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń i towary te przestaną podlegać tym procedurom...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę