Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka zawarła z kontrahentem z Austrii umowę na dostawę maszyn. W styczniu kontrahent sprowadził do naszej firmy, do Polski jedną maszynę z Norwegii w celu przeprowadzenia na niej prób. Towar miał wrócić do Norwegii, został więc objęty procedurą odprawy czasowej. Następnie została podjęta decyzja o wywozie maszyny do Austrii. Maszyna została dopuszczona do obrotu w Polsce i nasza spółka zapłaciła w związku z tym należności celno – podatkowe. Właścicielem maszyny jest kontrahent z Austrii. Czy naszej spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z dokumentu SAD?

ODPOWIEDŹ

Z treści pytania wynika, iż polska spółk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź