Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , OCHRONA ZDROWIA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 stycznia 2012

Inwestycja prowadzona przez szpital a konieczność odliczenia VAT

195

Podatnik nie jest zobligowany do odliczenia VAT w związku z realizacją inwestycji w 2011 roku, jeśli udział sprzedaży opodatkowanej w całkowitym obrocie za 2010 roku nie przekroczył 2%.

 

Tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 9 listopada 2011 roku, numer IPTPP1/443-669/11-4/RG.

Sytuacja podatnika

Zakład opieki zdrowotnej, który wykonuje działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (wydzierżawianie pomieszczeń) jak i zwolnioną (usługi w zakresie opieki medycznej i usługi transportu sanitarnego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy), zamierza prowadzić projekt inwestycyjny, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja ma służyć Zakładowi do działalności zwolnionej, a w znikomej części także do działalności opodatkowanej, przy czym za 2010 rok proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ustawy nie przekroczyła 2%.

W związku z tym, ZOZ zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy w związku z planowaną inwestycją Szpital na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jest zobligowany do odliczenia podatku VAT od przedsięwzięcia.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, iż proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego je...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę