Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy można też tworzyć kapitały rezerwowe i zapasowy w spółce osobowej. Czy i w jakiej wysokości określić kapitał udziałowy?

W pierwszej kolejności należy wymienić, jakie spółki zaliczamy do spółek osobowych. Kwestię tę regulują przepisy kodeksu spółek handlowych (dalej: „ksh”) zgodnie, z którymi do spółek osobowych należą:

• Spółka jawna (patrz art.22-85 ksh)

• Spółka partnerska (patrz art. 86-101 ksh)

• Spółka komandytowa (patrz art. 102-124 ksh)

• Spółka komandytowo-akcyjna (patrz art. 150 ksh)

Zgodnie z przepisami ksh kapitałem podstawowym w spółkach osobowych jest kapitał właścicieli, który powstaje z wniesionych przez wspólników wkładów pieniężnych oraz aportów na podstawie umowy spółki. Jedynie w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, ksh (art. 126 par 2) nakłada obowiązek wniesienia kapitału w wysokości co najmniej 50.000 zł. Tak więc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę