Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy kara umowna za przedwczesne wypowiedzenie umowy może być kosztem uzyskania przychodu?

Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) jak i prawnych (ustawa o CIT) wskazują, iż kosztami uzyskania przychodów nie są kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Mając na uwadze powyższe można uznać, iż kara umowna z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy, nie została zawarta w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów. Niemniej aby móc uznać zapłaconą karę umowną za koszt podatkowy należy spełnić dodatkowo jeden z dwóch następujących warunków, tj.:

a) poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę