Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Oferowane przez Spółke Karty Podarunkowe i VIP są bonami różnego przeznaczenia. W konsekwencji transfer Kart nie podlega VAT. Czynnością podlegającą VAT będzie realizacja Karty. Obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu dokonania dostawy towarów.

Czynność wydania Karty VIP wykorzystywanej w ramach umowy sponsoringu nie podlega VAT. Podstawą opodatkowania w momencie realizacji Karty VIP – w sytuacji gdy wartość zakupów jest równa wartości tej Karty – jest wartość świadczeń zrealizowanych przez Użytkownika Karty VIP na rzecz Spółki w zamian za towary wydane w związku z realizacją Karty VIP, pomniejszona o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami.

Natomiast, w przypadku gdy wartość wydanej Karty VIP będzie niższa niż suma nabywanych w zamian za nią towarów, podstawą opodatkowania będzie wartość świadczeń zrealizowanych przez Użytkownika Karty VIP w zamian za towary wydane w związku z realizacją Karty VIP oraz kwota faktycznie uiszczona przez tego Użytkownika, pomniejszone o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 5 sierpnia 2020 roku 0113-KDIPT1-2.4012.287.2020.2.KW.

 

Sytuacja Podatnika

Spółka jest firmą handlową będącą wyłącznym dystrybutorem w Polsce marki, która obecnie jest jedną z najpopularniejszych marek na świecie. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży konsumentom towarów.

Spółka wprowadziła program Kart Podarunkowych oraz Kart VIP. Zgodnie z regulaminem tego programu Karta taka nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą. Zgodnie z regulaminem Nabywca, na zgłoszone przez niego żądanie najpóźniej w momencie wydawania przez Wydawcę Karty Podarunkowej, na dowód dokonania wpłaty środków pieniężnych, ma prawo otrzymać pisemn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź