Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

5 października 2011

Przekazywanie bonów obiadowych pracownikom a VAT

163

Przekazanie pracownikowi środka płatniczego (bonu obiadowego), za który pracownik ten może nabyć wybrane przez niego towary i usługi, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 12 maja 2011 roku (nr IPPP1/443-250/11-3/AP).

Sytuacja Podatnika

Sp. z o.o. nabywa od kontrahenta bony obiadowe. Bony obiadowe są następnie przekazywane pracownikom Spółki. Bony uprawniają pracowników do nabycia towarów i usług gastronomicznych od określonych podmiotów. Nabycie bonów obiadowych udokumentowane jest notą księgową. Kontrahent wystawia na rzecz Spółki fakturę VAT z tytułu usług pośrednictwa w dystrybucji bonów obiadowych. W związku z powyższym zadano pytanie czy przekazanie przez Spółkę bonów obiadowych pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzasadnienie Izby Skarbowej

„… bon obiadowy nie jest towarem w rozumieniu ustawy o VAT, jego przekazanie pracownikom Spółki nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustaw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę