Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , AKTUALNOŚCI

2 lutego 2022

Obowiązek podatkowy z tytułu transferu bonu jednego przeznaczenia

0 876

Spółka dokonuje sprzedaży oleju napędowego i ad-blue na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Spółka zainstalowała tankomat - automatyczne urządzenie rozliczające sprzedaż. W celu zatankowania konsument musi z góry opłacić transakcję kartą płatniczą lub gotówką. Co ważne tankomat nie wydaje reszty. W przypadku, gdy klient zatankuje mniej paliwa nie otrzyma reszty, ale kupon na następne tankowania. Kupon jest ważny przez trzy miesiące. Kupon nie jest imienny i klient może sam zatankować lub dać komuś innemu. Po trzech miesiącach kupon jest nieważny. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT dla świadczeń realizowanych przez podatnika na rzecz osób posiadających bony?

Odpowiedź

W tym przypadku mamy do czynienia z bonem jednego przeznaczenia. Powyższe oznacza, że obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia, czyli emisji przedmiotowego bonu.

Uzasadnienie

Na wstępie przypomnijmy, iż w myśl art. 2 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług przez bon rozumie się instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu.

Bon jednego przeznaczenia to bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu. Natomiast przez bon różnego przeznaczenia rozumie się bon inny niż bon jednego przeznaczenia. Czyli ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje bonu. W zależności od tego z jakim bonem mamy do czynienia podatnik w różnym okresie rozpoznaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Istotą tego rozróżnienia jest to, czy w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług, na które bon ostatecznie zostanie wymieniony, w momencie emisji bonu, dostępnych jest wystarczająco dużo informacji, by stwierdzić, gdzie ma nastąpić opodatkowanie podatkiem VAT i w jakiej kwocie. Zatem gdy powyższe dane są możliwe do określenia tj. w momencie emisji bonu można określić jego miejsce opodatkowania oraz wysokość podatku VAT należnego, to mamy do czynienia z bonem jednego przeznaczenia....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.