Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność gospodarczą i mam zainstalowaną kasę rejestrującą. Zamierzam poszerzyć działalność o sprzedaż mieszkań i domków jednorodzinnych. Czy w przypadku sprzedaży lokali i domków jednorodzinnych mam również obowiązek rejestracji tej sprzedaży na kasie?

ODPOWIEDŹ

Nie, pod warunkiem, że budynki mieszkalne nie będą budowane na działkach należących do osób zlecających budowę  

UZASADNIENIE

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących określone zostało w §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanym dalej rozporządzeniem. Przepisy rozporządzenia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe). Na podstawie §2 ust.1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia zwalnia się do dnia 31 grudnia 2012 roku z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia stanowiącym wykaz sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania. W pozycji 35 tego załącznika wymieniona jest dostawa nieruchomości.

Regulacje w zakresie obowiązku ewidencji kwot obrotu i podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej odnoszą się do sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W przedstawionym w pytaniu opisie nie wskazano, na rzecz jakich podmiotów (prowadzących czy nieprowadzących działalność gospodarczą) sprzedawane będą mieszkania. W świetle jednakże cytowanego wyżej przepisu do dnia 31 grudnia 2012 roku, nawet jeżeli ta sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, jest Pan zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej z tytułu sprzedaży mieszkań, natomiast nadal należy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę