Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

2 stycznia 2012

Kiedy ująć fakturę korygującą stawkę VAT dla celów WDT

199

W październiku 2011 roku dokonaliśmy dostawy towarów do kontrahenta w Niemczech. Firma ta nie podała nam swojego numeru VAT UE, więc wystawiliśmy fakturę z 23% VAT. W listopadzie spółka zwróciła się do nas o skorygowanie VAT na fakturze do 0% i podała nam swój numer VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. W tym samym miesiącu wystawiliśmy fakturę korygującą, a klient otrzymał ją w grudniu. W rozliczeniu za który miesiąc powinniśmy ująć wystawioną fakturę korygującą?

ODPOWIEDŹ

W opisanej w pytaniu sytuacji, w zależności od przyczyn obligujących Państwa do wystawienia faktury korygującej, faktura ta powinna zostać ujęta albo w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy, albo w rozliczeniu za miesiąc jej wystawienia. Należy podkreślić, że w przypadku faktur korygujących m.in. wewnątrzwspólnotową dostawę towaru ustawodawca nie uzależnił momentu ich ujęcia w ewidencjach i deklaracjach sporządzanych dla celów VAT od otrzymania potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę.

UZASADNIENIE

Definicję wewnątrzwspólnotowej dostawy ustawodawca zawarł w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług- dalej ustawa o VAT. Zgodnie z treścią tego przepisu przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT na terytorium państwa członkowskiego inne niż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź