Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI

21 sierpnia 2012

Kompleksowa usługa zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie wspólnot mieszkaniowych

125

Czynności pomocnicze, wchodzące w skład kompleksowej usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7 marca 2012 roku nr ITPP1/443-1698a/11/IK.

Sytuacja podatnika

Spółdzielnia w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 68.32.11.0. W ramach świadczonych usług pobiera opłaty za media (zimna woda i odprowadzanie ścieków), dokonuje przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, utrzymuje i obsługuje nieruchomość wspólną, w ramach własnej działalności zajmuje się wywozem nieczystości, sprzątaniem, konserwacją nieruchomości wspólnej oraz zabezpieczaniem awarii i usuwaniem jej skutków. Ww. usługi nie wchodzą w skład wynagrodzenia za zarządzanie i są traktowane odrębnie.

W związku powyższym Spółdzielnia zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy postępuje prawidłowo opodatkowując usługi pomocnicze właściwymi dla nich stawkami podatku VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Spółdzielni, iż czynności wykonywane na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, czyli sprzątanie, konserwacja, wywóz nieczystości powinny zostać opodatkowane stawkami dla nich właściwymi, ponieważ nie wchodzą w skład wynagrodzenia za zarządzanie.

Zdaniem organu podatkowego, aby móc prawidłowo ustalić stawkę podatkową, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy dana usługa jest usługą złożoną. Bowiem na usługę złożoną składa się kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę