Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Firma zakupiła materiały do produkcji. Wystawiono dokumenty PZ na podstawie faktury zakupowej. Przyjęcie na magazyn następuje w cenach rzeczywistych, rozchód na podstawie cen przeciętnych. Następnie otrzymano fakturę korygującą zmniejszającą pierwotne ceny. Czy w związku z tym należy dokonać korekty dokumentu PZ i wszystkich dokumentów RW, na podstawie których w międzyczasie dokonano rozchodu materiałów na produkcję?

Jak wynika z treści pytania spółka ewidencjonuje rozchód materiałów według cen przeciętnych. Oznacza to, iż każda zmiana pierwotnie przyjętej ceny (poprzez otrzymanie faktury korygującej zakup), może mieć wpływ na wycenę zapasów oraz wartość rozchodu zapasów materiałów...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź