Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Firma zakupiła materiały do produkcji. Wystawiono dokumenty PZ na podstawie faktury zakupowej. Przyjęcie na magazyn następuje w cenach rzeczywistych, rozchód na podstawie cen przeciętnych. Następnie otrzymano fakturę korygującą zmniejszającą pierwotne ceny. Czy w związku z tym należy dokonać korekty dokumentu PZ i wszystkich dokumentów RW, na podstawie których w międzyczasie dokonano rozchodu materiałów na produkcję?

Jak wynika z treści pytania spółk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź