Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

3 grudnia 2012

Korekta nieodliczonej części VAT naliczonego z zastosowaniem proporcji sprzedaży

161

Gmina, która w latach 2008-2011 nie skorzystała z prawa do częściowego odliczenia VAT naliczonego, może skorzystać z tego prawa poprzez złożenie korekt deklaracji za okres, w którym powstało prawo do obniżenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Dokonując odliczenia, Gmina powinna zastosować od razu proporcję właściwą dla danego roku, bez wyliczania proporcji wstępnej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 października 2012 roku nr IPTPP2/443-591/12-4/KW.

Sytuacja podatnika

Gmina, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Niemniej jednak, wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT.

W związku z wykonywaniem czynności na podstawie umów cywilnych oraz realizacją zadań Gmina ponosi szereg wydatków, z tytułu których kontrahenci wystawiają na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź